Сектор техніки та радіології

Головним завданням сектору є встановлення єдиних вимог щодо системи керування метрологічним та технічним забезпеченням вимірювального обладнання, яке використовується для метрологічних робіт та надання метрологічних послуг також виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань, а метрологічний контроль – це перевірка метрологічного та технічного забезпечення гідрометеорологічних організацій на відповідність вимогам нормативно-правових актів і контроль за їх реалізацією.

З метою удосконалення функціонування внутрішнього контролю та системи управління, сектор техніки та радіології у своїй діяльності задля реалізації процесу «Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки, ремонт засобів вимірювальної техніки, метрологічний облік та контроль, радіологія» під процесу: «Виконання метрологічних робіт щодо засобів вимірювальної техніки, проведення заходів метрологічного контролю та нагляду щодо використання засобів вимірювальної техніки у сфері гідрометеорологічної діяльності»

 

Основні завдання

Проведення якісного ремонту і обслуговування засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ).

Виконання калібрування ЗВТ на які є уповноваження на право проведення калібрування.

Повірка радіологічних приладів.

Проведення інспекцій в структурних підрозділах на правильність радіологічних спостережень.

 

Функції

Облік ЗВТ.

Підтримання в робочому стані ЗВТ для проведення гідрометеорологічних і радіологічних спостережень.

Складати і узгоджувати з територіальними органами Держстандарту графіки повірки ЗВТ.

Складати і доводити до підрозділів графіки калібрування ЗВТ як на робочому місці так і в УкрГМЦ

Проводити контроль підрозділів за здійсненням калібрування ЗВТ, які проводяться в Головному центрі технічного обслуговування (далі – ГЦ ТО).

Проводити розрахунки необхідних коштів для забезпечення виконання калібрування.

Проводити консервацію ЗВТ з складанням актів які не використовуються в роботі.

Вести діловодство по метрологічному забезпеченню ЗВТ;

Результати проведення калібрування  оформляти в установленому порядку.

Проводити технічні навчання працівників структурних підрозділів по правильній експлуатації ЗВТ.

Забезпечувати схоронність, збереження, економію та раціональне використання матеріальних ресурсів.

Додержуватись правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії.