Режимна гідрологія.

ПРО ОЦІНКУ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНИХ  ПОКАЗНИКІВ  РІЧОК

 

Із 2021 року Полтавський ЦГМ розпочав новий вид робіт з виконання програми державного моніторингу вод (гідно Постанови КМУ від 19.09.2018 р.№758), зокрема  в частині оцінки фізико-хімічних та гідроморфологічних показників.

У цьому році гідроморфологічні показники заплановано визначати  на 26 ділянках річок у межах Полтавської, Сумської, Чернігівської, Харківської  та Дніпропетровської областей. Важливість гідроморфологічного оцінювання річок пов’язана з визначенням референційних (первинних, природних)  умов  та встановлення меж класів екологічного стану ріки. Гідроморфологія відіграє також ключову роль у виділенні масивів поверхневих вод, що підлягають дослідженню.

Під час здійснення гідроморфологічних досліджень працівники Полтавського ЦГМ  оцінюють такі елементи річок: кількість та динаміка стоку води; зв’язок з підземними водами; неперервність вільної течії річки; змінність глибини та ширини річки; склад донних відкладів русла річки; стан прибережної зони та заплави. Наприклад, неперервність течії, або цілісність  будь-якої річки через спорудження поперечних перешкод (дамб, гребель, загат, дорожніх переїздів) значно порушується. Часто це змінює умови транспортування наносів, деревних решток, міграції живих організмів, призводить до порушення середовища існування біоти ріки, якісного складу води (Фото1).

Шлюз на р.Сліпорід, що значно впливає на неперервність течії ріки.

Для природніх водотоків характерний тісний взаємозв’язок між глибиною та шириною русла й гідродинамічними характеристиками ріки. Тому жива річка завжди реагує на сповільнення течії – замулюванням, обмілінням русла, а на прискорення течії – розмивом дна й берегів. На жаль,  значна частина сучасних річок є істотно зміненими, «неживими», тому сьогодні поступове обміління річок змінюється більш інтенсивним обмілінням, яке часто спричинене штучним розчищенням (поглибленням і розширення) русла.  Наприклад, порівняйте  параметри русла однієї річки Удай районі м.Прилуки за двома зображеннями  (Фото2):  після масштабного розчищення русла та в районі мостового переходу.

Річка Удай в районі м.Прилуки:

а.)після розчищення русла в районі пляжу Бабуки;

б) в районі мосту на вул.Незалежності.