Агрометеорологічна інформація

Сектор агрометеорології є структурою, яка володіє інформацією про стан посівів та поточні агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур і має змогу адекватно і об’єктивно оцінити майбутній урожай основних сільськогосподарських культур. Сектор отримує і обробляє інформацію з 5 метеостанцій області, що мають агрометеорологічний розділ робіт і проводять спостереження на репрезентативних полях в районах своєї діяльності за основними сільськогосподарськими культурами, що є пріоритетними в конкретному регіоні. У функції сектору входить забезпечення органів державної влади, організацій, відомств сільськогосподарського напрямку агрометеорологічними матеріалами:

 • декадними агрометеорологічними бюлетенями по Полтавській області;
 • агрометеорологічними прогнозами, в т.ч. врожаю та валового збору с/г культур;
 • оглядами агрометеорологічних умов вирощування с/г культур та їх зимівлі;
 • агрокліматичними довідниками по території області;
 • агрометеорологічними щорічниками по території Полтавської області;
 • спеціальними інформаціями про аномальні умови росту і розвитку с/г культур;
 • результатами наземних обстежень і агрометеорологічними характеристиками умов вегетації, перезимівлі озимих культур, багаторічних трав, плодових дерев тощо;
 • інформацією про опади, запаси вологи, рівні залягання ґрунтових вод, сніговий покрив, температуру ґрунту на глибині залягання вузла кущіння, прогрівання орного шару ґрунту у весняний період, накопичення ефективного тепла тощо. і агрометеорологічних умов і фенологічні прогнози сільськогосподарських культур.

Сектор має базу даних режимних агрометеорологічних матеріалів.

В теперішній час агрометеорологічні спостереження здійснюються на 5 метеорологічних станціях області.

Основні культури, за якими проводяться спостереження:

 • Озимі — пшениця
 • Ярові — ячмінь, овес
 • Кукурудза
 • Круп’яні та зернобобові – горох, соя
 • Соняшник
 • Цукровий буряк
 • Картопля
 • Баштанні культури
 • Помідори та капуста
 • Багаторічні трави
 • Плодові та дикоростучі дерева

Спостереження включають:

 • Визначення фази розвитку рослин (фенологічні)
 • Оцінка стану посівів
 • Визначення висоти рослин
 • Визначення густоти посіву
 • Ступінь пошкодження шкідниками та хворобами
 • Маршрутні обстеження стану посівів
 • Визначення запасів продуктивної вологи
 • Спостереження за станом зимуючих культур
 • Температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння
 • Глибина промерзання та відтавання ґрунту
 • Сніговий покрив на полях із зимуючими культурами

Агрометеорологічні щорічники  вміщують інформацію про метеорологічні умови сільськогосподарського року за даними спостережень на метеорологічному майданчику та про агрометеорологічні умови за даними спостережень на полях із сільськогосподарськими культурами, сіяними багаторічними травами та в саду.

Інформаційна база агрометеорологічних щорічників включає в себе результати спостережень 5 метеостанцій за період з 1961 року по теперішній час. Агрометеорологічні щорічники складаються у формі електронних таблиць «EXСEL».

Агрокліматичні довідники. Для успішного ведення сільськогосподарської діяльності та складання перспективних планів розвитку галузі на кілька десятиліть найкраще використовувати відомості про поточні, ще краще — про майбутні агрокліматичні умови. Однак відсутність достовірного прогнозування погодно-кліматичних умов на майбутні кілька років, змушує використовувати дані про недавні погодні умови, допускаючи, що в найближчі роки вони не сильно зміняться. При складанні перспективних планів розвитку найбільш залежних від клімату галузей господарської діяльності на кілька десятиліть необхідно враховувати ту обставину, що клімат буде мінятися і в майбутньому.

В Полавському центрі по гідрометеорології підготовлено агрокліматичний довідник по 5 районах області – середні агрокліматичні показники.

У довідник вміщено відомості про фізико-географічні умови та кліматичні ресурси районів області, агрокліматичні умови росту і розвитку с.-г. культур, несприятливі явища, які впливають на с.-г. виробництво за даними метеорологічних та фенологічних спостережень з 1986 по 2005 рр., наведено екстремальні значення основних параметрів.

Агрокліматичні показники по районах об’єднані у зведені таблиці, що характеризують умови росту та розвитку основних с.-г. культур, проведення польових робіт, тепло- та вологозабезпечення вегетаційного періоду, умови перезимівлі тощо. Наведено сучасне агрокліматичне районування за співвідношенням тепло- та вологозабезпечення території кожного району.

Окремим розділом надано рекомендації щодо використання кожного виду агрометеорологічної інформації в землеробстві. Довідник по клімату орієнтований на особливості соціально-економічних факторів регіону.

Приклад – зміст Агрометщорічника або Довідника по Полтавській області, надається на договірних умовах.