ЛСЗА м. Полтава стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Полтава у квітні 2021 року

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Полтава           Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 —  просп. Першотравневий, 20,  (парк «Перемога»), ПСЗ № 3 —  вул. Зінківська, 2,ПСЗ № 6 —  вул. Івана Мазепи 45, ПСЗ № 7 —  вул. Маршала Бірюзова, 85).

За даними лабораторії Полтавського центру з гідрометеорології результати спостережень за концентраціями шкідливих домішок в атмосферному повітрі свідчать, що із відібраних і проаналізованих  2090 проб повітря по 10-ти інгредієнтам відмічено 0,1%  з перевищенням ГДК (гранично допустима концентрація).

Зокрема, забрудненість повітря перевищувала встановлені нормативи по оксиду вуглецю в 0,4% проб.

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі в цілому по місту перевищували допустимі рівні по формальдегіду.

Загальний рівень забруднення приземного шару атмосфери становив: формальдегідом – 1,3 ГДК, діоксидом азоту – 0,8  ГДК, пилом – 0,7 ГДК, оксидом вуглецю – 0,5 ГДК,  фтористим воднем – 0,4 ГДК, оксидом азоту та аміаком – 0,3 ГДК,  хлористим воднем – 0,1 ГДК, діоксидом сірки – 0,08 ГДК, розчинними сульфатами – 0,01 мг/м3.

Максимальні концентрації перевищували максимально разову ГДК по оксиду вуглецю в 1,4 рази, по пилу на рівні ГДК.

Загалом вміст важких металів в міському повітрі, а саме: кадмію, заліза, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку нижче граничних вимог.

У порівнянні з березнем поточного року середньомісячні концентрації зменшились по пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю. По інших шкідливих домішкам концентрації залишись без суттєвих змін.

Порівняльний аналіз місячних концентрацій з середньорічними свідчить, що незначне збільшення спостерігалось по діоксиду сірки; зниження концентрацій  по пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду.

В квітні спостерігалися нормальні незабруднені атмосферні опади. Кислотно-лужна рівновага (рН) опадів знаходилась в межах  6,3 до 6,7. Критерії чистих опадів коливаються від 5,6-7,0.

 

 

 

 

Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Полтава за квітень 2021 р.

 

 

 

 

 

Назва забруднюючої
речовини
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК),мг/м3
Максимальні разові концентрації, у кратності ГДК
Відібрано

проб

Кількість перевищень
максимально разових
ГДК
(випадків)
Середньомісячна концентрація
 по постах спостереження,
у кратності ГДК
Середньомісячна
концентрація по
місту,у кратності ГДК
середньо
добові
максимально
разові
 

Пост
 №1
 

Пост
 №3
 

Пост
№6
 

Пост
 №7
Звітний
місяць
Поперед
ній місяць
Відповіний
місяць
минулого року
Пил 0,15 0,5 1,0  208 0 0,3 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1
Діоксид сірки 0,05 0,50 0,03 400 0 0,04 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,06
Оксид вуглецю 3 5 1,4 230 1 0,2 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,4 400 0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8    0,8 0,7
Оксид азоту 0,06 0,4 0,13 100 0 0,3 0,3 0,3 0,2
Сульфати 52
Формальдегід 0,003 0,035 0,7 300 0 0,7 1,7 2,0 1,3 1,3 1,1
Аміак 0,04 0,2 0,15 100 0 0,3 0,3 0,3 0,2
Фтористий водень 0,005 0,02 0,4 200 0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3
Хлористий водень 0,2 0,2 0,3 100 0 0,1 0,1 0,1 0,05
Всього по місту х х х 2090 1 х х х х х х х