ЛСЗА м. Полтава стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Полтава липні 2020 року

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Полтава Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 —  просп. Першотравневий, 20,  (парк «Перемога»), ПСЗ № 3 —  вул. Зінківська, 2,ПСЗ № 6 —  вул. Івана Мазепи 45, ПСЗ № 7 —  вул. Маршала Бірюзова, 85).

Систематичні  спостереження  лабораторії Полтавського центру з гідрометеорології Гідрометслужби за станом забруднення атмосферного повітря протягом звітного місяця показали, що із відібраних 1749 проб повітря по 10 інгредієнтам при аналізі виявлено 1,2 відсотка з перевищенням ГДК (гранично допустима концентрація).

 

Із загальної кількості проб відмічено 21 випадок з перевищенням максимально разової ГДК. Передусім, забрудненість перевищувала встановлені нормативи по оксиду вуглецю – 8%, формальдегіду – 1,8%, пилу – 0,6%.

 

Результати аналізів показали, що середньомісячні концентрації в приземному шарі атмосфери становили: по формальдегіду – 2,7 ГДК, по  діоксиду  азоту –  1,3 ГДК, пилу – 1,1 ГДК, оксиду вуглецю – на рівні  ГДК, оксиду азоту та аміаку – 0,5 ГДК, фтористому водню – 0,4 ГДК,  хлористому  водню – 0,15 ГДК, діоксиду сірки – 0,04 ГДК, розчинним сульфатам –  0,00 мг/м3.

Максимальна концентрація перевищувала  максимально разову ГДК по оксиду вуглецю в 1,8 рази, формальдегіду в 1,5 рази,  пилу в 1,4 рази.

У порівнянні з червнем поточного року збільшилась забрудненість повітря по оксиду вуглецю та оксидах азоту; зменшилась —  по пилу. По іншим домішкам залишилася без суттєвих змін.

 

Порівняльний аналіз місячних концентрацій  з  середньорічними свідчить, що збільшилась забрудненість повітря  оксидом вуглецю, оксидами азоту, хлористим воднем, аміаком та формальдегідом; зменшилась – пилом, діоксидом сірки, розчинними сульфатами, решта домішок без істотних змін.

 

Вміст важких металів в повітрі, а саме: кадмію, заліза, марганцю, міді, нікелю, хрому, цинку та свинцю нижче допустимого рівня.

Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Полтава за липень 2020 р.

  Назва забруднюючої

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК),мг/м3 Максимальні

разові

концентрації,

у кратності

ГДК

 

 

Відібра

но

проб

Кількість

перевищень

середньо

добових

ГДК

(випадків)

Середньомісячна концентрація

 по постах спостереження,

у кратності ГДК

Середньомісячна

концентрація по

місту,у кратності ГДК

середньо

добові

максимально

разові

 

Пост№1

 

Пост№3

Пост№6  

Пост№7

Звітний

місяць

Поперед

ній місяць

Відповіний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 1,4 172 1 0,5 1,5 1,0 1,4 1,1 1,2 1,3
Діоксид сірки 0,05 0,50 0,02    332 0 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Оксид вуглецю 3 5 1,8 195 16 0,4 1,2 1,1 1,3 1,0 1,0 0,7
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,9 332 0 0,8 1,5 1,5 1,2 1,3    1,0 1,0
Оксид азоту 0,06 0,4 0,2 104 0 0,5 0,5 0,3 0,3
Сульфати 54
Формальдегід 0,003 0,035 1,5 228 4 1,7 3,0 3,7 2,7 2,7 2,3
Аміак 0,04 0,2 0,35 104 0 0,5 0,5 0,5 0,25
Фтористий водень 0,005 0,02 0,6 166 0 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4
Хлористий водень 0,2 0,2 0,4 62 0 0,15 0,15 0,10 0,10

Всього по місту

х х х 1749 21 х Х Х х х х Х