ЛСЗА м. Полтава стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Полтава у вересні 2021 року

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Полтава           Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 —  просп. Першотравневий, 20,  (парк «Перемога»), ПСЗ № 3 —  вул. Зінківська, 2,ПСЗ № 6 —  вул. Івана Мазепи 45, ПСЗ № 7 —  вул. Маршала Бірюзова, 85).

За даними систематичних спостережень лабораторії Гідрометцентру із відібраних 1627 проб  повітря по 10 шкідливим домішкам виявлено  0,3 відсотка з перевищенням  ГДК (гранично допустима концентрація).

Зокрема, повторюваність випадків перевищення максимально разової ГДК зафіксовано по  оксиду вуглецю в 2,3% проб.

Із усіх контрольованих інгредієнтів  середньомісячні концентрації токсичних речовин в атмосферному повітрі перевищували середньодобові нормативні показники по формальдегіду в 2,7 рази, пилу в 1,1 рази.

Результати спостережень в 4-х контрольованих точках свідчать, що середньомісячні концентрації в кратності ГДК забруднюючих речовин  становили: по діоксиду азоту – на рівні ГДК,  оксиду вуглецю — 0,7 ГДК,  фтористому водню  – 0,4 ГДК, оксиду азоту та аміаку – 0,3 ГДК, хлористому водню – 0,10 ГДК,  діоксиду сірки – 0,04 ГДК.

При хіманалізі виявлено, що максимальні концентрації перевищували максимально разову ГДК по  оксиду вуглецю в 1,4 рази,  пилу на рівні ГДК.

Вміст в атмосферному повітрі важких металів: кадмію, заліза, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку нижче граничних вимог.

У порівнянні з серпнем поточного року середньомісячні концентрації зменшились по  пилу, оксиду вуглецю, аміаку та формальдегіду.По решті домішок  залишилися без істотних змін.

Отримані середньомісячні концентрації  перевищували середньорічні показники по пилу та формальдегіду; зменшились по діоксиду сірки. По решті домішок суттєвих змін не виявлено.

Реакція кислотності (рН) атмосферних опадів знаходилась в межах  від 5,9 до 6,2. Такі отримані значення не перевищують нормативних показників (5,6-7,0).

 

 

 

Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Полтава за вересень 2021 р.

 

 

 

 

 

Назва забруднюючої
речовини
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК),мг/м3
Максимальні разові концентрації, у кратності ГДК
Відібрано

проб

Кількість перевищень
максимально разових
ГДК
(випадків)
Середньомісячна концентрація
 по постах спостереження,
у кратності ГДК
Середньомісячна
концентрація по
місту,у кратності ГДК
середньо
добові
максимально
разові
 

Пост
 №1
 

Пост
 №3
 

Пост
№6
 

Пост
 №7
Звітний
місяць
Поперед
ній місяць
Відповіний
місяць
минулого року
Пил 0,15 0,5 1,0  164 0 0,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3
Діоксид сірки 0,05 0,50 0,02 314 0 0,02 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06
Оксид вуглецю 3 5 1,4 177 4 0,3 0,9 0,8 0.8 0,7 0,8 0,9
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,6 314 0 0,5 1,3 1,0 1,0 1,0    1,0 1,0
Оксид азоту 0,06 0,4 0,13 57 0 0,3 0,3 0,3 0,3
Сульфати 30
Формальдегід 0,003 0,035 0,9 257 0 1,0 3,0 3,3 2,7 3,0 3,0
Аміак 0,04 0,2 0,2 57 0 0,3 0,3 0,5 0,3
Фтористий водень 0,005 0,02 0,6 157 0 0,2 0,6 0,4 0,4 0,4
Хлористий водень 0,2 0,2 0,4 100 0 0,10 0,10 0,10 0,15
Всього по місту х х х 1627 4 х х х х х х х