ЛСЗА м. Полтава стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Полтава у грудні 2021 року

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Полтава           Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 —  просп. Першотравневий, 20,  (парк «Перемога»), ПСЗ № 3 —  вул. Зінківська, 2,ПСЗ № 6 —  вул. Івана Мазепи 45, ПСЗ № 7 —  вул. Маршала Бірюзова, 85).

Лабораторією Полтавського обласного центру з гідрометеорології на 4-х стаціонарних постах відібрано 2130 проб повітря по 10 інгредієнтам. При хіманалізі не виявлено перевищення ГДК (гранично допустима концентрація).

Результати систематичних спостережень показали, що в цілому по місту середньомісячні концентрації  контрольованих забруднюючих речовин становили: по  формальдегіду —  1,3 ГДК, діоксиду азоту – 0,8 ГДК, пилу – 0,7 ГДК, оксиду вуглецю – 0,5 ГДК,  фтористого водню, оксиду азоту та  аміаку – 0,3 ГДК, діоксиду сірки – 0,08 ГДК, хлористого водню – 0,1 ГДК,  розчинних сульфатів – 0,01 мг/м3.

Перевищення максимально разової ГДК  в приземному шарі міського повітря  протягом місяця не виявлено.

Дослідження спектрального аналізу фільтрів з аерозолями засвідчили, що вміст в повітрі  важких металів, зокрема: кадмію, заліза, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку нижче граничного рівня.

Зіставлення результатів вимірювань з листопадом поточного року свідчить, що середні концентрації  зменшились по пилу, оксиду вуглецю та формальдегіду. По решті домішок залишилися без суттєвих змін.

В порівнянні з середньорічними  концентраціями 2020 року вміст в атмосферному повітрі шкідливих домішок  зменшився по пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фтористому водню  та формальдегіду. Концентрації інших забруднюючих речовин залишились без істотних змін.

Зниження рівня забруднення атмосферного повітря в місті обумовлено тим, що протягом місяця зафіксовано велику кількість днів з опадами.

 

Кислотно-лужна рівновага (рН) опадів в грудні коливалась від 5,5 до 5,9. Зафіксовані значення характеризують чисті  атмосферні опади.

 

 

 

Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Полтава за грудень 2021 р.

 

 

 

 

 

Назва забруднюючої
речовини
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК),мг/м3
Максимальні разові концентрації, у кратності ГДК
Відібрано

проб

Кількість перевищень
максимально разових
ГДК
(випадків)
Середньомісячна концентрація
 по постах спостереження,
у кратності ГДК
Середньомісячна
концентрація по
місту,у кратності ГДК
середньо
добові
максимально
разові
 

Пост
 №1
 

Пост
 №3
 

Пост
№6
 

Пост
 №7
Звітний
місяць
Поперед
ній місяць
Відповіний
місяць
минулого року
Пил 0,15 0,5 1,0 216 0 0,3 0,9 0,7 1,0 0,7 0,8 0,7
Діоксид сірки 0,05 0,50 0,02 400 0 0,06 0,10 0,08 0,10 0,08 0,08 0,08
Оксид вуглецю 3 5 1,0 254 0 0,2 0,7 0,5 0.6 0,5 0,5 0,6
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,5 400 0 0,5 1,0 1,0 0,8 0,8    0,8 0,8
Оксид азоту 0,06 0,4 0,2 100 0 0,3 0,3 0,3 0,3
Сульфати 60
Формальдегід 0,003 0,035 0,7 300 0 0,7 1,3 2,0 1,3 1,7 1,0
Аміак 0,04 0,2 0,2 100 0 0,3 0,3 0,3 0,3
Фтористий водень 0,005 0,02 0,5 200 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4
Хлористий водень 0,2 0,2 0,3 100 0 0,10 0,10 0,10 0,10
Всього по місту х х х 2130 0 х х х х х х х