ЛСЗА м. Полтава стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Полтава у січні 2021 року

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Полтава           Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 —  просп. Першотравневий, 20,  (парк «Перемога»), ПСЗ № 3 —  вул. Зінківська, 2,ПСЗ № 6 —  вул. Івана Мазепи 45, ПСЗ № 7 —  вул. Маршала Бірюзова, 85).

За даними систематичних спостережень лабораторії Полтавського центру з гідрометеорології із відібраних 1891 проби повітря на замірних постах при аналізі виявлено 0,2% з перевищенням максимально разової ГДК (гранично допустима концентрація),  що на 0,1% більше  аналогічного періоду минулого року.

Загальний рівень забруднення міського повітря в кратності ГДК складав: по формальдегіду – 1,3 ГДК, по пилу та діоксиду азоту – 0,8  ГДК, оксиду вуглецю – 0,6 ГДК,  фтористому водню – 0,4 ГДК, оксиду азоту та аміаку – 0,3 ГДК,  діоксиду сірки і хлористому водню – 0,10 ГДК, розчинним сульфатам – 0,01 мг/м3.

При цьому максимальні концентрації шкідливих домішок перевищували встановлені критерії тільки по пилу, оксиду вуглецю  в 1,2 рази.

Вміст в атмосферному повітрі важких металів: кадмію, заліза, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку нижче граничних вимог.

У порівнянні з груднем минулого року середньомісячні концентрації дещо збільшились по пилу, діоксиду сірки, формальдегіду, зменшилися по оксиду вуглецю. По решті домішок рівень забруднення істотно не змінився.

Сумарна оцінка забруднення приземного шару атмосфери показала, що середньомісячні концентрації забруднювальних речовин були  вищими за середньорічні минулого року по діоксиду сірки; нижчими по пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту і формальдегіду.

В січні спостерігалися нормальні незабруднені атмосферні опади. Реакція кислотності (рН) атмосферних опадів знаходилась в межах  від 5,6 до 6,5. Такі отримані значення не перевищують нормативних показників (5,6-7,0)

 

 

 

 

Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Полтава за січень 2021 р.

 

 

 

 

 

Назва забруднюючої
речовини
Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК),мг/м3
Максимальні разові концентрації, у кратності ГДК
Відібрано

проб

Кількість перевищень
максимально разових
ГДК
(випадків)
Середньомісячна концентрація
 по постах спостереження,
у кратності ГДК
Середньомісячна
концентрація по
місту,у кратності ГДК
середньо
добові
максимально
разові
 

Пост
 №1
 

Пост
 №3
 

Пост
№6
 

Пост
 №7
Звітний
місяць
Поперед
ній місяць
Відповіний
місяць
минулого року
Пил 0,15 0,5 1,2  192 1 0,3 1,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,9
Діоксид сірки 0,05 0,50 0,03 360 0 0,06 0,12 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08
Оксид вуглецю 3 5 1,2 211 3 0,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,4 360 0 0,5 1,0 1,0 0,8 0,8    0,8 0,75
Оксид азоту 0,06 0,4 0,13 90 0 0,3 0,3 0,3 0,3
Сульфати 48
Формальдегід 0,003 0,035 0,8 270 0 1,0 1,3 2,0 1,3 1,0 1,0
Аміак 0,04 0,2 0,15 90 0 0,3 0,3 0,3 0,25
Фтористий водень 0,005 0,02 0,5 180 0 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4
Хлористий водень 0,2 0,2 0,35 90 0 0,10 0,10 0,10 0,10
Всього по місту х х х 1891 4 х х х х х х х