ЛСЗА м. Кременчук про лабораторію

Поштова адреса лабораторії:

вул. Молодіжна, 9, м. Кременчук, Полтавська обл., 39610.

Електронна адреса: lszakremenchug@meteo.gov.ua

Телефон: (0536)75-79-75

Начальник лабораторії – Данченко Олена Борисівна.

 

Лабораторія має Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань № 010-18 КФ видане 13 листопада 2018 р., чинне до 12 листопада 2021 р.

 

Історія ЛСЗА Кременчук

26 грудня 1977 року в м. Кременчук була організована група з контролю забруднення атмосферного повітря, яка входила в склад лабораторії Кременчуцької ГМО (м. Світловодськ). Спостереження почались на одному стаціонарному посту по вул. Молодіжній, який був встановлений в зоні впливу Північного промислового вузла. З кожним наступним роком кількість постів збільшувалась. З 1982 року проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах. З серпня 1982 року група була перетворена в самостійну лабораторію, підпорядковану Полтавській ГМО. З початку заснування та до серпня 2010 року лабораторію очолювала Волкова Валентина Інокентіївна. Неодноразово працівники нагороджувались грамотами  за сумлінню працю та особистий вклад в розвиток національної гідрометеорологічної служби.

З серпня 2010 року керівник ЛСЗА — Данченко Олена Борисівна. Штат лабораторії – 10 працівників.

Лабораторія забезпечена сучасними приладами для виконання хімічного аналізу проб атмосферного повітря. Визначення забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Кременчука проводяться згідно з державною Програмою спостережень за забрудненням атмосферного повітря на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ):

ПСЗ № 1 —  вул. Молодіжна, 9,

ПСЗ № 2 —  вул. Лікаря Богаєвського, 2,

ПСЗ № 4 —  вул. Шевченка, 22/30,

ПСЗ № 5 —  вул. І. Приходька, 89.

Проби відбираються щоденно, крім неділь та святкових днів, через рівні проміжки часу (2 — 4 раза на добу). Визначаються 10 забруднювальних домішок. Основні — пил (аерозоль) недиференційований за складом, ангідрид сірчистий (діоксид сірки), оксид вуглецю, діоксид  азоту. Специфічні – сульфати, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, формальдегід. На двох постах (ПСЗ № 1, ПСЗ № 4) відбираються проби на визначення вмісту важких металів (залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк) та бенз(а)пірену. Програма спостережень призначена для отримання інформації про разові (за 20 — 30 хвилин), середньодобові, середньомісячні та середньорічні концентрації забруднювальних речовин.

З  01 квітня 1999 року ЛСЗА проводить відбір проб атмосферного повітря у м. Горішні Плавні на 1 стаціонарному посту за адресою: вул. Добровольського, 6. Визначається вміст наступних інгредієнтів: пил (аерозоль) недиференційований за складом, ангідрид сірчистий, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, сажа, водень хлористий, аміак, важкі метали.

 

Довідки про стан забруднення атмосферного повітря міст Кременчука та Горішні Плавні безоплатно надаються щомісяця, за перше півріччя року, за рік  Полтавській обласній державній адміністрації, виконавчим комітетам Кременчуцької та Горішньоплавнівської міських рад. Також, відповідно до пункту 7 Постанови КМУ «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій» від 26.10.2011 р. № 1102, інформація надається в обсягах і форматах вказаних споживачем за оплату.

За запитами підприємств та установ на договірних умовах видаються довідки про величини фонових концентрацій забруднювальних речовин визначені за даними спостережень на стаціонарних постах.