ЛСЗА м. Кременчук стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука

у січні 2021 року

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом  порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць та розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА). ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), з якими порівнюються середньодобові та середньомісячні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з якими порівнюються разові (тривалість відбору проби 20 — 30 хв) концентрації шкідливих речовин.

Критерій оцінювання ІЗА:

ІЗА < 5 – низький рівень, 5 < ІЗА < 7 – підвищений, 7 < ІЗА < 14 – високий,    ІЗА > 14 — дуже високий.

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 – вул. Лікаря Богаєвського, 2,   ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 – вул. Приходька, 89).

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 1988 проб. Спостереження проводились щоденно 2–4 рази на добу, крім неділь та святкових днів (01, 07 січня).

Визначались наступні забруднювальні домішки: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, формальдегід, сульфати.

На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів та бенз(а)пірену.

 

За інтегральним показником (ІЗА) рівень забруднення атмосферного повітря у лівобережній частині міста характеризувався як низький (ІЗА < 5), у правобережній – підвищений (ІЗА = 5,8).

Загалом по місту середньомісячні концентрації діоксиду азоту та формальдегіду перевищували гранично допустимі концентрації (ГДКс.д.) та становили 1,1 ГДКс.д. та 1,9 ГДКс.д. відповідно. Середній вміст інших домішок був менше гранично допустимих значень.

Формальдегід. Рівень забруднення повітря формальдегідом перевищував ГДКс.д. на всіх постах спостережень. У лівобережній частині міста середній вміст формальдегіду був у межах 1,5 – 1,9 ГДКс.д., у правобережній становив 2,4 ГДКс.д. Порівняно з груднем 2020 року загалом по місту середньомісячна концентрація дещо підвищилась.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Пил. Середній вміст пилу перевищував ГДКс.д. у Крюкові та становив 1,1 ГДКс.д. На Молодіжному був на рівні 1,0 ГДКс.д., у центрі міста – у межах 0,6 – 0,7 ГДКс.д. Порівняно з попереднім місяцем загалом по місту середньомісячна концентрація не змінилась.

Зафіксовано 1 випадок перевищення ГДКм.р. на ПСЗ № 5 в 1,5 раза вранці 28 січня при тихій погоді (0,5 % від проаналізованих проб).

 

Діоксид азоту. Середньомісячні концентрації діоксиду азоту порівняно з минулим місяцем  підвищились на всіх постах спостережень, найбільше – на ПСЗ № 5. На Молодіжному вміст домішки становив 0,8 ГДКс.д., в інших районах міста перевищував гранично допустиму концентрацію в 1,1 – 1,3 раза.

Зафіксовано 3 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 0,8 % від проаналізованих проб загалом по місту: 1 випадок – на ПСЗ № 1 (вранці 20 січня при тихій погоді – 1,35 ГДКм.р.), 2 випадки – на ПСЗ № 4 (вдень 19 січня при слабкому вітрі північно-західного напрямку – 1,15 ГДКм.р., ввечері 19 січня при тихій погоді – 1,15 ГДКм.р.).

Фенол. Середній вміст фенолу зменшився в районі розташування ПСЗ № 4 (до 0,3 ГДКс.д.) та ПСЗ № 5 (до 0,2 ГДКс.д.). На Молодіжному вміст фенолу не змінився – 0,3 ГДКс.д.

Зафіксовано 1 випадок перевищення ГДКм.р. на ПСЗ № 4 в 1,5 раза вранці 06 січня при тихій погоді (0,4 % від проаналізованих проб).

Оксид вуглецю. Середньомісячні концентрації спостерігались на рівні 0,1 ГДКс.д.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Ангідрид сірчистий (діоксид сірки). Середньомісячні концентрації були у межах 0,1 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Сажа. Середній вміст сажі в атмосферному повітрі міста не змінився порівняно з груднем. На Молодіжному становив 0,1 ГДКс.д., у центрі міста — 0,3 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Спостереження за вмістом аміаку, сульфатів та оксиду азоту проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку становила 0,1 ГДКс.д., оксиду азоту – 0,5 ГДКс.д., сульфатів – 0,004 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлена).

Перевищень за максимально разовою ГДК по аміаку та оксиду азоту не зафіксовано.

У порівнянні з січнем 2020 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста зменшився.

 

 

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі м. Кременчук

за січень 2021 року

 

 

 

 

Назва забрудню-вальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна концентрація

 по постах спостережень,

у кратності ГДК

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

 Пост

№ 1

 Пост

№ 2

Пост

№ 4

 Пост № 5 Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 1,5 192 1 1,0 0,7 0,6 1,1 0,8 0,8 1
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,005 376 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 3 5 0,3 192 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Діоксид азоту 0,04 0,2 1,4 376 3 0,8 1,1 1,1 1,3 1,1 0,8 1,1
Оксид азоту 0,06 0,4 0,2 94 0 0,5 0,5 0,4 0,5
Фенол 0,003 0,01 1,5 282 1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3
Сажа 0,05 0,15 0,5 96 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2
Аміак 0,04 0,2 0,1 94 0 0,1 0,1 0,1 0,04
Формальдегід 0,003 0,035 0,4 238 0 1,8 1,5 1,9 2,4 1,9 1,7 2,2
Через відсутність ГДК інгредієнт вказано в мг/м3
Сульфати 0,01 48 0,004 0,004 0,008 0,007
Всього

по місту

х х х 1988 5 х х х х х х х

 

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Горішні Плавні

у січні 2021 року

 

Л

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб в м. Горішні Плавні на одному стаціонарному посту (ПСЗ № 1 – вул. Добровольського, 6)

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 496 проб. Спостереження проводились щоденно 2–4 рази на добу, крім неділь та святкових днів (01, 07 січня).

Визначались наступні забруднювальні домішки: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, фенол, сажа, водень хлористий, аміак. Відбирались проби на вміст важких металів та бенз(а)пірену.

За інтегральним показником (ІЗА), який розраховується по п’яти пріоритетним забруднювальним речовинам, спостерігався низький рівень забруднення атмосферного повітря   ІЗА = 1,56.

 

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин, які визначались, не перевищували гранично допустимих значень. За результатами спостережень атмосферне повітря міста в січні було найбільш забруднене пилом, діоксидом азоту, фенолом.

 

Випадків перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації не зареєстровано.

 

Порівняно з груднем 2020 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста зменшився.

Порівняно з січнем 2020 року збільшився вміст діоксиду азоту. Середньомісячні концентрації інших забруднювальних речовин суттєво не змінилися.

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі

м. Горішні Плавні за січень 2021 року

 

 

 

Назва забруднювальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 0,4 48 0 0,6 0,9 0,6
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,03 94 0 0,5 0,1 0,1
Вуглецю оксид 3 5 0,1 48 0 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,4 94 0 0,6 0,5 0,2
Фенол 0,003 0,01 0,5 46 0 0,3 0,6 0,3
Сажа 0,05 0,15 0,1 48 0 0,1 0,1 0,1
Водень хлористий 0,2 0,2 0,1 70 0 0,02 0,02 0,013
Аміак 0,04 0,2 0,05 48 0 0,1 0,1 0,03
Всього по місту х х х 496 0 х х х