ЛСЗА м. Кременчук стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука

у червні 2021 року

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом  порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць та розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА). ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), з якими порівнюються середньодобові та середньомісячні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з якими порівнюються разові (тривалість відбору проби 20 — 30 хв) концентрації шкідливих речовин.

Критерій оцінювання ІЗА:

ІЗА < 5 – низький рівень, 5 < ІЗА < 7 – підвищений, 7 < ІЗА < 14 – високий,    ІЗА > 14 — дуже високий.

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 – вул. Лікаря Богаєвського, 2, ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 – вул. Приходька, 89).

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 1988 проб. Спостереження проводились щоденно 2–4 рази на добу, крім неділь та святкових днів.

Визначались 10 забруднювальних домішок: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, формальдегід, сульфати. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів та бенз(а)пірену.

Для підприємств північного промислового вузла в червні були складені та доведені 4 консультації про можливі короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (МУВЗ) для вжиття заходів щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. На 23 — 27 червня всім промисловим підприємствам міста та відділу оперативного контролю за станом у місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради були надані штормові попередження I ступеня про МУВЗ у м. Кременчуці для вжиття заходів щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

У першій декаді місяця характер погоди визначав циклон зі сходу. Відмічалась прохолодна, дощова  погода з температурою повітря дещо нижче норми. У другій декаді червня погода формувалась під впливом Чорноморського циклону, температура повітря значно підвищилась. З 17 по 27 червня встановився антициклональний характер погоди з високим температурним режимом: нічною температурою вище 20ºС, денною — вище 30ºС. У другій половині червня рівень забруднення атмосферного повітря міста збільшився за рахунок зростання концентрацій всіх домішок, які визначаються. Як і у попередні роки, відмічено що з настанням спекотної погоди значно підвищилась концентрація формальдегіду. У період з 11 по 30 червня зафіксовано 6 випадків перевищення гранично допустимої концентрації максимально разової (ГДКм.р.) з формальдегіду (2,5 % від проаналізованих проб загалом по місту).

Рівень забруднення атмосферного повітря за інтегральним показником (ІЗА) у червні підвищився по всьому місту за рахунок збільшення концентрацій формальдегіду. На ПСЗ № 1 (ІЗА = 7,9), ПСЗ № 4 (ІЗА = 12,3), ПСЗ № 5 (ІЗА = 12,86) оцінювався як високий, на ПСЗ № 2 (ІЗА = 19,3) – дуже високий.

Загалом по місту середньомісячна концентрація формальдегіду перевищувала гранично допустиму концентрацію (ГДКс.д.) та становила 5,4 ГДКс.д.

Середньомісячні концентрації пилу та діоксиду азоту спостерігалась на рівні 1,0 ГДКс.д. Середній вміст інших домішок був менше гранично допустимих значень.

Формальдегід. Рівень забруднення повітря формальдегідом перевищував ГДКс.д. на всіх постах спостережень та становив 3,5 – 8,5 ГДКс.д. Найбільший вміст домішки був у районі розташування ПСЗ № 2. Порівняно з травнем загалом по місту середньомісячна концентрація збільшилась.

Зафіксовано 5 випадків перевищення ГДКм.р. на ПСЗ № 2 (повторюваність – 10% від проаналізованих проб) та 1 випадок на ПСЗ № 5 (повторюваність – 2 % від проаналізованих проб). Найбільша концентрація (1,9 ГДКм.р.) зафіксована 25 червня вранці на ПСЗ № 2.

Пил. Середній вміст пилу перевищував гранично допустимий на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 2, був у межах 1,1 — 1,2 ГДКс.д., на інших постах спостережень — 0,9 ГДКс.д. Порівняно з попереднім місяцем загалом по місту середньомісячна концентрація дещо зменшилась.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Діоксид азоту. Середньомісячна концентрація діоксиду азоту перевищувала гранично допустиму тільки в районі розташування ПСЗ № 4, становила 1,3 ГДКс.д. Порівняно з травнем вміст домішки дещо зменшився в Крюкові та в районі зупинки «Кредмаш» до рівня 1,0 ГДКс.д., збільшення до 0,7 ГДКс.д. відмічено на Молодіжному.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Фенол. Середній вміст фенолу, порівняно з травнем, збільшився на Молодіжному до 0,8 ГДКс.д., у Крюкові та в центрі міста дещо зменшився та був у межах 0,3 – 0,4 ГДКс.д.

Зафіксовано 6 випадків перевищення ГДКм.р.: по 3 випадки на Молодіжному та в Крюкові (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. становила 2,1 % від проаналізованих проб за цією домішкою загалом по місту). Найбільша концентрація (1,9ГДКм.р.) зареєстрована на ПСЗ № 5 ввечері 07 червня при східному напрямку вітру.

Оксид вуглецю. Середньомісячні концентрації спостерігались у межах 0,1ГДКс.д., лише в районі розташування ПСЗ № 4 середній вміст домішки становив 0,2ГДКс.д.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Ангідрид сірчистий (діоксид сірки). Середньомісячна концентрація на Молодіжному становила 0,2 ГДКс.д., в інших районах міста – 0,1 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Сажа. Середній вміст сажі в атмосферному повітрі на Молодіжному дещо зменшився порівняно з травнем, становив 0,01 ГДКс.д., у центрі міста не змінився — 0,2ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Спостереження за вмістом аміаку, сульфатів та оксиду азоту проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку збільшилась до 0,4 ГДКс.д., оксиду азоту дещо зменшилась – 0,4 ГДКс.д., сульфатів – збільшилась до 0,008 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлена).

Перевищень за максимально разовою ГДК по аміаку та оксиду азоту не зафіксовано.

У порівнянні з червнем 2020 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста збільшився за рахунок зростання середньомісячних концентрацій формальдегіду, пилу, фенолу, аміаку.

 

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі м. Кременчук

за червень 2021 року

 

 

 

 

Назва забрудню-вальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна концентрація

 по постах спостережень,

у кратності ГДК

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

 Пост

№ 1

 Пост

№ 2

Пост

№ 4

 Пост № 5 Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 0,9 192 0 1,1 1,2 0,9 0,9 1,0 1,2 0,8
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,1 376 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Оксид вуглецю 3 5 0,5 192 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,7 376 0 0,7 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,7
Оксид азоту 0,06 0,4 0,1 94 0 0,4 0,4 0,5 0,5
Фенол 0,003 0,01 1,9 282 6 0,8 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4
Сажа 0,05 0,15 0,2 96 0 0,01 0,2 0,1 0,2 0,1
Аміак 0,04 0,2 0,4 94 0 0,4 0,4 0,2 0,2
Формальдегід 0,003 0,035 1,9 238 6 3,5 8,5 5,3 6,1 5,4 4,0 4,0
Через відсутність ГДК інгредієнт вказано в мг/м3
Сульфати 0,04 48 0,008 0,008 0,007 0,007
Всього

по місту

х х х 1988 12 х х х х х х х

 

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Горішні Плавні

у червні 2021 року

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб у м. Горішні Плавні на стаціонарному посту спостережень, який розташований за адресою: вул. Добровольського, 6.

Визначались 8 забруднювальних домішок: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, фенол, сажа, водень хлористий, аміак. Відбирались проби на вміст важких металів.

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 294 проби. Спостереження проводились з 01 по 16 червня щоденно 2–4 рази на добу, крім неділь.

За інтегральним показником (ІЗА), який розраховується по п’яти пріоритетним забруднювальним речовинам, спостерігався низький рівень забруднення атмосферного повітря   ІЗА = 2,15.

 

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин, які визначались, не перевищували гранично допустимих значень. За результатами спостережень атмосферне повітря міста в червні було найбільш забруднене пилом, фенолом, діоксидом азоту, аміаком.

 

У червні зафіксовано 1 випадок перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації фенолу, що становило 3,6 % від загальної кількості проаналізованих проб:

  • 1,1 ГДКм.р. — вночі 09 червня при слабкому північно-західному напрямку вітру

 

Порівняно з травнем загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста  дещо зменшився за рахунок зниження вмісту пилу.

Порівняно з червнем 2020 року зменшився вміст пилу. Збільшились середньомісячні концентрації діоксиду азоту, фенолу, аміаку.

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі

м. Горішні Плавні за червень 2021 року

 

 

 

Назва забруднювальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 0,6 28 0 0,62 1,2 1,1
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,035 56 0 0,086 0 0,1
Вуглецю оксид 3 5 0,1 28 0 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,37 56 0 0,5 0,5 0,3
Фенол 0,003 0,01 1,07 28 1 0,75 0,7 0,5
Сажа 0,05 0,15 0,11 28 0 0,07 0,1 0
Водень хлористий 0,2 0,2 0,07 42 0 0,02 0 0
Аміак 0,04 0,2 0,19 28 0 0,21 0,1 0,1
Всього по місту х х х 294 1 х х х