ЛСЗА м. Кременчук стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука

у вересні 2021 року

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом  порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць та розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА). ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), з якими порівнюються середньодобові та середньомісячні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з якими порівнюються разові (тривалість відбору проби 20 — 30 хв) концентрації шкідливих речовин.

Критерій оцінювання ІЗА:

ІЗА < 5 – низький рівень, 5 < ІЗА < 7 – підвищений, 7 < ІЗА < 14 – високий,    ІЗА > 14 — дуже високий.

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 – вул. Лікаря Богаєвського, 2, ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 – вул. Приходька, 89).

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 1005 проб. З технічних причин проби відбирались не в повному обсязі. Визначався тільки вміст пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, оксиду азоту, сажі. На ПСЗ № 1, № 4 відбирались проби на вміст важких металів.

У період з 06 по 17 вересня спостерігались метеорологічні умови, які сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря. Для підприємств були складені та доведені 6 консультацій про можливі короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (МУВЗ) та 2 штормових попередження I ступеня про МУВЗ для вжиття заходів щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

Пил. Середньомісячні концентрації пилу перевищували гранично допустимий рівень на ПСЗ № 2, ПСЗ № 5 та становили 1,2 ГДКс.д. та 1,1 ГДКс.д. відповідно, на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 були у межах 0,8 — 0,9 ГДКс.д. Порівняно з серпнем середній вміст речовини дещо зменшився на Молодіжному, в інших районах — не змінився.

На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 2 зафіксовано по 2 випадки перевищення ГДКм.р. (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. — 4 % від проаналізованих проб). Максимальна концентрація становила 1,3 ГДКм.р. на ПСЗ № 1 ввечері 10 вересня при тихій погоді.

Діоксид азоту. Рівень забруднення діоксидом азоту перевищував ГДКс.д. у Крюкові та становив 1,1 ГДКс.д. На Молодіжному — 0,5 ГДКс.д., у центрі міста – 0,9 – 1,0 ГДКс.д. Порівняно з серпнем середній вміст домішки загалом по місту не змінився.

Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

Оксид вуглецю. Середньомісячні концентрації спостерігались у межах  0,1ГДКс.д. Порівняно з серпнем загалом по місту істотних змін не відмічено.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Сажа. Вміст сажі визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. Порівняно з серпнем середній вміст домішки на Молодіжному не змінився (0,1 ГДКс.д.), у центрі міста – збільшився до 0,3 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

Оксид азоту. Спостереження проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація становила 0,4 ГДКс.д., порівняно з серпнем дещо зменшилась.

Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

 

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі м. Кременчук

за вереснь 2021 року

 

 

 

 

Назва забрудню-вальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна концентрація

 по постах спостережень,

у кратності ГДК

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

 Пост

№ 1

 Пост

№ 2

Пост

№ 4

 Пост № 5 Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 1,26 202 4 0,8 1,2 0,9 1,1 1,0 1,1 1,4
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,1
Оксид вуглецю 3 5 0,3 202 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,75 404 0 0,5 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9 1,4
Оксид азоту 0,06 0,4 0,16 95 0 0,4 0,4 0,5 0,6
Фенол 0,003 0,01 0,2
Сажа 0,05 0,15 0,25 102 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3
Аміак 0,04 0,2 0,2
Формальдегід 0,003 0,035 3,4
Через відсутність ГДК інгредієнт вказано в мг/м3
Всього

по місту

х х х 1005 4 х х х х х х х

 

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Горішні Плавні

у вересні 2021 року

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб у м. Горішні Плавні на стаціонарному посту спостережень, який розташований за адресою: вул. Добровольського, 6.

У вересні визначався вміст пилу, оксиду вуглецю, сажі. Вміст діоксид азоту, діоксиду сірки, фенолу, водню хлористого, аміаку тимчасово не визначався з технічних причин. Відбирались проби на вміст важких металів.

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 94 проби. Спостереження проводились щоденно 2 рази на добу, крім неділь.

Середньомісячні концентрації пилу, оксиду вуглецю, сажі не перевищували відповідну гранично допустиму концентрацію (ГДКс.д.)

Випадків перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДКм.р.) не зафіксовано.

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі

м. Горішні Плавні за вересень 2021 року

 

 

 

Назва забруднювальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 0,5 34 0 0,6 1,0 1,4
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,1
Вуглецю оксид 3 5 0,1 34 0 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,6
Фенол 0,003 0,01 0,5
Сажа 0,05 0,15 0,1 26 0 0,1 0,2
Водень хлористий 0,2 0,2 0
Аміак 0,04 0,2 0,2
Всього по місту х х х 94 0 х х х