ЛСЗА м. Кременчук стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука

в травні 2022 року

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом  порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць та розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА). ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), з якими порівнюються середньодобові та середньомісячні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з якими порівнюються разові (тривалість відбору проби 20 — 30 хв) концентрації шкідливих речовин.

Критерій оцінювання ІЗА:

ІЗА < 5 – низький рівень, 5 < ІЗА < 7 – підвищений, 7 < ІЗА < 14 – високий,    ІЗА > 14 — дуже високий.

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 – вул. Лікаря Богаєвського, 2, ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 – вул. Приходька, 89).

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 2172 проби. Спостереження проводились щоденно 2–4 рази на добу, крім неділь.

Визначались 10 забруднювальних домішок: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, формальдегід, сульфати. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів.

Рівень забруднення атмосферного повітря міста за інтегральним показником (ІЗА) у травні оцінювався як високий (ІЗА = 8,2), порівняно з квітнем збільшився за рахунок підвищення концентрацій формальдегіду.

Загалом по місту середній вміст формальдегіду перевищував гранично допустимий рівень (ГДКс.д.) та становив 4,1 ГДКс.д. Середній вміст інших домішок був менше гранично допустимих значень.

Формальдегід. Рівень забруднення повітря формальдегідом перевищував ГДКс.д. на всіх постах спостережень та становив 2,8 – 6,4 ГДКс.д. Найбільший вміст домішки спостерігався в районі зупинки «Кредмаш». У порівнянні з квітнем концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі збільшилась по всьому місту.

Зафіксовано 2 випадки перевищення за максимально разовою гранично допустимою концентрацією (ГДКм.р.) (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. становила 0,8 % від проаналізованих проб за цією домішкою загалом по місту) на ПСЗ № 2:

  • в 1,2 раза вранці 30 травня при південно-східному вітрі,
  • в 1,9 раза ввечері 31 травня при північно-східному вітрі

Пил. Середньомісячні концентрації пилу спостерігались у межах 0,7 – 0,8 ГДКс.д. Порівняно з квітнем середній вміст речовини загалом по місту не змінився.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Фенол. Середній вміст фенолу не перевищував середньодобову ГДК, на Молодіжному та в центрі міста становив 0,3 ГДКс.д., у Крюкові — 0,2 ГДКс.д., порівняно з попереднім місяцем не змінився.

Зафіксовано 3 випадки перевищення ГДКм.р. (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. – 1,0 % від проаналізованих проб за цією домішкою загалом по місту):

  • в 1,1 раза вдень 03 травня при північному вітрі на ПСЗ № 4,
  • в 1,1 раза вдень 09 травня при північно-західному вітрі на ПСЗ № 4,
  • в 1,8 раза вночі 10 травня при північному вітрі на ПСЗ № 5.

Діоксид азоту. Середній вміст діоксиду азоту спостерігався в межах 0,5 –      1,1 ГДКс.д. Найбільший вміст домішки був у районі зупинки «Центральний ринок». Порівняно з квітнем рівень забруднення цією речовиною дещо збільшився на Молодіжному та в районі розташування ПСЗ № 4.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Оксид вуглецю. Середньомісячна концентрація не перевищувала рівня 0,2 ГДКс.д. Порівняно з минулим місяцем загалом по місту істотних змін не відмічено.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Сажа. Вміст сажі визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. Середньомісячні концентрації були на рівні попереднього місяця: ПСЗ № 1 – 0,04 ГДКс.д., ПСЗ № 4 – 0,1 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

Оксид азоту. Спостереження проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація становила 0,3 ГДКс.д., як і в квітні.

Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

Ангідрид сірчистий (діоксид сірки). Середньомісячна концентрація по місту – 0,1 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Спостереження за вмістом аміаку та сульфатів проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку — 0,1 ГДКс.д., сульфатів – 0,0046 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлена).

Перевищень за максимально разовою ГДК по аміаку не зафіксовано.

У порівнянні з травнем 2021 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста зменшився за рахунок зниження середньомісячних концентрацій пилу, діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, сажі, аміаку.

 

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі м. Кременчук

за травень 2022 року

 

 

 

 

Назва забрудню-вальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна концентрація

 по постах спостережень,

у кратності ГДК

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

 Пост

№ 1

 Пост

№ 2

Пост

№ 4

 Пост № 5 Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 0,7 206 0 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 1,2
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,03 414 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 3 5 0,4 208 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,48 414 0 0,5 0,7 1,1 0,7 0,7 0,7 1,0
Оксид азоту 0,06 0,4 0,14 104 0 0,3 0,3 0,3 0,5
Фенол 0,003 0,01 1,75 310 3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5
Сажа 0,05 0,15 0,11 102 0 0,04 0,1 0,1 0,1 0,2
Аміак 0,04 0,2 0,09 104 0 0,1 0,1 0,1 0,2
Формальдегід 0,003 0,035 1,9 258 2 3,7 6,4 3,7 2,8 4,1 2,7 4,0
Через відсутність ГДК інгредієнт вказано в мг/м3
Всього

по місту

х х х 2172 5 х х х х х х х

 

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Горішні Плавні

у травні 2022 року

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб у м. Горішні Плавні на стаціонарному посту спостережень, який розташований за адресою: вул. Добровольського, 6.

У травні визначався вміст пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу,  сажі, водню хлористого та аміаку. Відбирались проби на вміст важких металів.

 

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 504 проби. Спостереження проводились щоденно 2-4 рази на добу, крім неділь.

 

За інтегральним показником (ІЗА), який розраховується по п’яти пріоритетним забруднювальним речовинам, спостерігався низький рівень забруднення атмосферного повітря   ІЗА = 2,07.

 

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин, які визначались, не перевищували гранично допустимих значень. За результатами спостережень атмосферне повітря міста в травні було найбільш забруднене пилом, діоксидом азоту, фенолом.

 

У травні зафіксовано один випадок перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації фенолу, що становило 2,1 % від проаналізованих проб:

  • 2,9 ГДКм.р. – вдень 07 травня

 

Порівняно з квітнем в атмосферному повітрі міста збільшився вміст фенолу та діоксиду азоту, зменшився вміст пилу.

Порівняно з травнем 2021 року збільшився вміст фенолу, дещо аміаку. Зменшилась середньомісячна концентрація пилу, діоксиду азоту.

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі

м. Горішні Плавні за травень 2022 року

 

 

 

Назва забруднювальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 0,6 52 0 0,7 0,9 1,2
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,02 94 0 0,046 0,04 0,048
Вуглецю оксид 3 5 0,1 52 0 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,18 94 0 0,4 0,3 0,5
Фенол 0,003 0,01 2,9 47 1 0,8 0,3 0,7
Сажа 0,05 0,15 0,11 47 0 0,1 0,04 0,1
Водень хлористий 0,2 0,2 0,05 71 0 0,01 0,01 0,02
Амиак 0,04 0,2 0,1 47 0 0,2 0,1 0,1
Всього по місту х х х 504 1 х х х