ЛСЗА м. Кременчук стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука

у квітні 2021 року

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом  порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць та розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА). ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), з якими порівнюються середньодобові та середньомісячні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з якими порівнюються разові (тривалість відбору проби 20 — 30 хв) концентрації шкідливих речовин.

Критерій оцінювання ІЗА:

ІЗА < 5 – низький рівень, 5 < ІЗА < 7 – підвищений, 7 < ІЗА < 14 – високий,    ІЗА > 14 — дуже високий.

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 – вул. Лікаря Богаєвського, 2, ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 – вул. Приходька, 89).

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 2184 проб. Спостереження проводились щоденно 2 – 4 рази на добу, крім неділь.

Визначались наступні забруднювальні домішки: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, формальдегід, сульфати.

На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів та бенз(а)пірену.

 

Для підприємств північного промислового вузла в квітні були складені та доведені 3 консультації про можливі короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (МУВЗ) для вжиття заходів щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

Рівень забруднення атмосферного повітря за інтегральним показником (ІЗА) у квітні на ПСЗ № 1 (ІЗА = 5,65), ПСЗ № 4 (ІЗА = 5,57), ПСЗ № 5 (ІЗА = 5,97)   оцінювався як підвищений, на ПСЗ № 2 (ІЗА = 7,4) – високий.

Загалом по місту середньомісячні концентрації формальдегіду та пилу перевищували гранично допустимі концентрації (ГДКс.д.) та становили 2,5 ГДКс.д. та 1,2 ГДКс.д. відповідно. Середньомісячна концентрація діоксиду азоту спостерігалась на рівні 1,0 ГДКс.д. Середній вміст інших домішок був менше гранично допустимих значень.

Формальдегід. Рівень забруднення повітря формальдегідом перевищував ГДКс.д. на всіх постах спостережень та становив 2,3 – 3,1 ГДКс.д. Найбільший вміст домішки був у районі розташування ПСЗ № 2. Порівняно з березнем загалом по місту середньомісячна концентрація збільшилась.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Пил. Середній вміст пилу перевищував гранично допустимий на всіх постах спостережень, був у межах 1,2 — 1,3 ГДКс.д. Порівняно з попереднім місяцем загалом по місту середньомісячна концентрація збільшилась.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Діоксид азоту. Рівень забруднення повітря діоксидом азоту перевищував ГДКс.д. в районах розташування ПСЗ № 2 та ПСЗ № 5, становив 1,1 ГДКс.д. та 1,4 ГДКс.д. відповідно. У районі розташування ПСЗ № 4 був на рівні 1,0 ГДКс.д., ПСЗ № 1 – 0,6 ГДКс.д. Порівняно з березнем загалом по місту середній вміст не змінився.

Зафіксовано 1 випадок перевищення ГДКм.р. у Крюкові:

  • в 2,6 раза ввечері 01 квітня при слабкому вітрі південно-західного напрямку.

Фенол. Середній вміст фенолу на Молодіжному та в Крюкові становив 0,4 ГДКс.д., порівняно з березнем дещо збільшився, у центрі міста зменшився до 0,3 ГДКс.д.

Зафіксовано 3 випадки перевищення ГДКм.р.:

1 випадок — на Молодіжному, 2 випадки — у Крюкові (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. становила 1 % від проаналізованих проб за цією домішкою загалом по місту). Найбільша концентрація (2,5 ГДКм.р.) зареєстрована на ПСЗ № 5 вдень 19 квітня при слабкому північно-східному вітрі.

Оксид вуглецю. Середньомісячні концентрації, як і у попередній місяць, спостерігались у межах 0,1 ГДКс.д.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Ангідрид сірчистий (діоксид сірки). Середньомісячні концентрації були у межах 0,1 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Сажа. Середній вміст сажі в атмосферному повітрі міста не змінився порівняно з березнем. На Молодіжному становив 0,1 ГДКс.д., у центрі міста — 0,3 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Спостереження за вмістом аміаку, сульфатів та оксиду азоту проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку становила 0,1 ГДКс.д., оксиду азоту – 0,5 ГДКс.д., сульфатів – 0,0062 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлена).

Перевищень за максимально разовою ГДК по аміаку та оксиду азоту не зафіксовано.

У порівнянні з квітнем 2020 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста знизився за рахунок зменшення вмісту формальдегіду.

 

 

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі м. Кременчук

за квітень 2021 року

 

 

 

 

Назва забрудню-вальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна концентрація

 по постах спостережень,

у кратності ГДК

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

 Пост

№ 1

 Пост

№ 2

Пост

№ 4

 Пост № 5 Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 1,0 208 0 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,0 1,0
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,07 416 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,1 0,05
Оксид вуглецю 3 5 0,2 208 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Діоксид азоту 0,04 0,2 2,6 416 1 0,6 1,1 1,0 1,4 1,0 1,0 1,0
Оксид азоту 0,06 0,4 0,2 104 0 0,5 0,5 0,5 0,35
Фенол 0,003 0,01 2,5 312 3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1
Сажа 0,05 0,15 0,3 104 0 0,1 0,3 0,18 0,2 0,13
Аміак 0,04 0,2 0,07 104 0 0,1 0,09 0,1 0,1
Формальдегід 0,003 0,035 0,7 260 0 2,5 3,1 2,3 2,3 2,5 2,1 3,8
Через відсутність ГДК інгредієнт вказано в мг/м3
Сульфати 0,01 52 0,006 0,006 0,006 0,004
Всього

по місту

х х х 2184 4 х х х х х х х

 

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Горішні Плавні

у квітні 2021 року

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб у м. Горішні Плавні на стаціонарному посту спостережень, який розташований за адресою: вул. Добровольського, 6.

Визначались 8 забруднювальних домішок: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, фенол, сажа, водень хлористий, аміак. Відбирались проби на вміст важких металів.

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 546 проб. Спостереження проводились щоденно 2 – 4 рази на добу, крім неділь.

 

За інтегральним показником (ІЗА), який розраховується по п’яти пріоритетним забруднювальним речовинам, спостерігався низький рівень забруднення атмосферного повітря   ІЗА = 1,63.

 

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин, які визначались, не перевищували гранично допустимих значень. За результатами спостережень атмосферне повітря міста в квітні було найбільш забруднене пилом, діоксидом азоту.

 

Випадків перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

 

Порівняно з березнем загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо зменшився.

Порівняно з квітнем 2020 року збільшився вміст пилу, діоксиду азоту, сажі. Середньомісячні концентрації інших забруднювальних речовин суттєво не змінилися.

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі

м. Горішні Плавні за квітень 2021 року

 

 

 

Назва забруднювальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 0,5 52 0 0,7 0,7 0,5
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,03 104 0 0,07 0,04 0,1
Вуглецю оксид 3 5 0,1 52 0 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,4 104 0 0,57 0,5 0,2
Фенол 0,003 0,01 0,5 52 0 0,2 0,42 0,2
Сажа 0,05 0,15 0,17 52 0 0,13 0,09 0,03
Водень хлористий 0,2 0,2 0,06 78 0 0,02 0,02 0,017
Аміак 0,04 0,2 0,08 52 0 0,1 0,08 0,07
Всього по місту х х х 546 0 х х х