ЛСЗА м. Кременчук стан забруднення

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука

у грудні 2021 року

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом  порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених місць та розрахунку індексу забруднення атмосфери (ІЗА). ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), з якими порівнюються середньодобові та середньомісячні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з якими порівнюються разові (тривалість відбору проби 20 — 30 хв) концентрації шкідливих речовин.

Критерій оцінювання ІЗА:

ІЗА < 5 – низький рівень, 5 < ІЗА < 7 – підвищений, 7 < ІЗА < 14 – високий,    ІЗА > 14 — дуже високий.

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ № 1 – вул. Молодіжна, 9, ПСЗ № 2 – вул. Лікаря Богаєвського, 2, ПСЗ № 4 – вул. Шевченка, 22/30, ПСЗ № 5 – вул. Приходька, 89).

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 2035 проб. Спостереження проводились щоденно 2–4 рази на добу, крім неділь та святкового дня (25 грудня).

Визначались 10 забруднювальних домішок: пил, діоксид сірки, вуглецю оксид, діоксид азоту, оксид азоту, фенол, сажа, аміак, формальдегід, сульфати. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4 відбирались проби на вміст важких металів.

У грудні для підприємств північного промислового вузла були складені та доведені 7 консультацій про можливі короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (МУВЗ) для вжиття заходів щодо регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. У зв’язку з температурною інверсією, слабким вітром північно-східного напрямку, туманом та фактичним перевищенням максимально разових концентрацій з діоксиду азоту та формальдегіду було надано штормове попередження I ступеня про МУВЗ у м. Кременчуці на 08 – 09 грудня всім промисловим підприємствам міста та відділу оперативного контролю за станом у місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Рівень забруднення атмосферного повітря міста за інтегральним показником (ІЗА) у грудні оцінювався як підвищений (ІЗА = 5,37). Пріоритетними домішками, які зумовлювали забруднення приземного шару атмосфери, виявились формальдегід, діоксид азоту, пил, оксид азоту, фенол.

Загалом по місту середній вміст формальдегіду перевищував гранично допустимий рівень (ГДКс.д.) та становив 2,3 ГДКс.д. Середній вміст інших домішок був менше гранично допустимих значень.

Формальдегід. Рівень забруднення повітря формальдегідом перевищував ГДКс.д. на всіх постах спостережень та становив 1,9 – 3,0 ГДКс.д. Найбільший вміст домішки спостерігався у Крюкові. У порівнянні з листопадом концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі міста зменшилась.

На ПСЗ № 5 зафіксовано випадок перевищення ГДКм.р. в 1,3 раза ввечері 07 грудня при тихій погоді (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. – 2,6 % від проаналізованих проб на цьому посту).

Пил. Середньомісячні концентрації пилу спостерігались у межах 0,6 – 0,9 ГДКс.д. Порівняно з листопадом середній вміст речовини загалом по місту зменшився.

Зафіксовано 2 випадки перевищення ГДКм.р. пилу: 04 грудня на ПСЗ № 2 в 1,1 раза та 22 грудня на ПСЗ № 1 в 1,02 раза (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. – 1,1 % від проаналізованих проб загалом по місту).

Фенол. Середній вміст фенолу не перевищував середньодобову ГДК та становив на Молодіжному 0,6 ГДКс.д., в центрі міста та в Крюкові — 0,5 ГДКс.д., порівняно з листопадом зменшився.

Зафіксовано 4 випадки перевищення ГДКм.р.: 3 випадки – на Молодіжному, 1 — у Крюкові (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. — 1,4 % від проаналізованих проб за цією домішкою загалом по місту). Найбільша концентрація (1,41 ГДКм.р.) зареєстрована на ПСЗ № 5 вранці 31 грудня при тихій погоді.

Діоксид азоту. Середній вміст діоксиду азоту перевищував середньодобову ГДК тільки в Крюкові та досягнув рівня 1,1 ГДКс.д. У центрі міста спостерігався у межах 0,9 – 1,0 ГДКс.д., на Молодіжному — 0,6 ГДКс.д. Порівняно з листопадом середній вміст речовини загалом по місту дещо збільшився.

На ПСЗ № 1 зафіксовано 1 випадок перевищення ГДКм.р. в 1,2 раза ввечері 07 грудня при тихій погоді (повторюваність випадків перевищень ГДКм.р. – 1,0 % від проаналізованих проб за речовиною на цьому посту).

Оксид вуглецю. Середньомісячна концентрація становила 0,2 ГДКс.д. Порівняно з листопадом загалом по місту рівень забруднення цією домішкою не змінився.

Випадків перевищення ГДКм.р. не зафіксовано.

Сажа. Вміст сажі визначався на ПСЗ № 1 та ПСЗ № 4. Порівняно з листопадом середній вміст домішки не змінився: ПСЗ № 1 – 0,1 ГДКс.д., ПСЗ № 4 – 0,2 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

Оксид азоту. Спостереження проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація, як і в листопаді, становила 0,4 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою ГДК не зафіксовано.

Ангідрид сірчистий (діоксид сірки). Середньомісячна концентрація по місту – 0,1 ГДКс.д.

Перевищень за максимально разовою гранично допустимою концентрацією не зафіксовано.

Спостереження за вмістом аміаку та сульфатів проводились на ПСЗ № 2. Середньомісячна концентрація аміаку становила 0,1 ГДКс.д., сульфатів – 0,0054 мг/м3 (ГДК на сульфати не встановлена).

Перевищень за максимально разовою ГДК по аміаку не зафіксовано.

У порівнянні з груднем 2020 року загальний рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо збільшився за рахунок зростання середньомісячних концентрацій формальдегіду, фенолу, діоксиду азоту.

 

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі м. Кременчук

за грудень 2021 року

 

 

 

 

Назва забрудню-вальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна концентрація

 по постах спостережень,

у кратності ГДК

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

 Пост

№ 1

 Пост

№ 2

Пост

№ 4

 Пост № 5 Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 1,1 188 2 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 1,0 0,8
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,0 383 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Оксид вуглецю 3 5 0,5 194 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 1,2 383 1 0,6 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8
Оксид азоту 0,06 0,4 0,1 103 0 0,4 0,4 0,4 0,4
Фенол 0,003 0,01 1,4 280 4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4
Сажа 0,05 0,15 0,2 104 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Аміак 0,04 0,2 0,1 103 0 0,1 0,1 0,1 0,1
Формальдегід 0,003 0,035 1,3 245 1 2,3 2,2 1,9 3,0 2,3 2,8 1,7
Через відсутність ГДК інгредієнт вказано в мг/м3
Всього

по місту

х х х 2035 8 х х х х х х х

 

Довідка

про стан забруднення атмосферного повітря м. Горішні Плавні

у грудні 2021 року

 

Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука (ЛСЗА Кременчук) Полтавського обласного центру з гідрометеорології проводить відбір проб у м. Горішні Плавні на стаціонарному посту спостережень, який розташований за адресою: вул. Добровольського, 6.

У грудні визначався вміст пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, фенолу,  сажі, водню хлористого та аміаку. Відбирались проби на вміст важких металів.

Протягом місяця було відібрано та проаналізовано 546 проб. Спостереження проводились щоденно 2 рази на добу, крім неділь та святкового дня (25 грудня).

За інтегральним показником (ІЗА), який розраховується по п’яти пріоритетним забруднювальним речовинам, спостерігався низький рівень забруднення атмосферного повітря   ІЗА = 2,09.

Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин, які визначались, не перевищували гранично допустимих значень. За результатами спостережень атмосферне повітря міста в грудні було найбільш забруднене пилом, фенолом, діоксидом азоту.

У грудні зафіксовано 1 випадок перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації пилу, що становило 1,9 % від загальної кількості проаналізованих проб:

  • 1,1 ГДКм.р. — вранці 10 грудня при тихій погоді.

Також було зафіксовано 2 перевищення максимально разової гранично допустимої концентрації фенолу, що становило 3,8 % від загальної кількості проаналізованих проб:

  • 2,3 ГДКм.р. — вдень 01 грудня при слабкому вітрі південно-західного напрямку;
  • 1,1 ГДКм.р. — вночі 16 грудня при слабкому вітрі північно-східного напрямку.

Порівняно з листопадом в атмосферному повітрі міста дещо збільшився вміст діоксиду азоту, ангідриду сірчистого, фенолу, аміаку. Зменшились середньомісячні концентрації пилу.

Порівняно з груднем 2020 року зменшився вміст пилу та сажі. Збільшилась середньомісячна концентрація аміаку та дещо фенолу.

 

Вміст забруднювальних речовин у атмосферному повітрі

м. Горішні Плавні за грудень 2021 року

 

 

 

Назва забруднювальної

речовини

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 Максимальні разові концентрації,  у кратності ГДК Відібрано

проб

Кількість перевищень

максимально разових ГДК

 

 

                      

(випадків)

Середньомісячна

концентрація по

місту, у кратності ГДК

середньо

добові

макси-мально

разові

Звітний

місяць

Попередній місяць Відповідний

місяць

минулого року

Пил 0,15 0,5 1,1 52 1 0,65 0,93 0,93
Діоксид сірки 0,05 0,5 0,0 104 0 0,071 0,048 0,65
Вуглецю оксид 3 5 0,1 52 0 0,1 0,1 0,1
Діоксид азоту 0,04 0,2 0,4 104 0 0,61 0,38 0,55
Фенол 0,003 0,01 2,3 52 2 0,67 0,6 0,604
Сажа 0,05 0,15 0,1 52 0 0,07 0,06 0,12
Водень хлористий 0,2 0,2 0,1 78 0 0,02 0,02 0,02
Амиак 0,04 0,2 0,2 52 0 0,12 0,09 0,07
Всього по місту х х х 546 3 х х х