запобігання та протидія корупції

Із метою забезпечення системного здійснення заходів та контролю щодо запобігання корупції в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології діє незалежна Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції, яка у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі положенням про Уповноважену особу, затвердженим відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджений Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції 17 березня 2020 року № 102/20 .

Основними завданнями є: здійснення організаційної та роз᾽яснювальної роботи, надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідального суб’єкта та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»  порядку;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в структурних підрозділах Полтавського ЦГМ;

забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

інформування керівника відповідального суб’єкта, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Повідом про корупцію.

Якщо у Вас є достовірна інформація про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Полтавського ЦГМ

Ви можете надати таку інформацію на електронну адресу Уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції ПЦГМ,  іншими засобами поштового зв’язку, на особистому прийомі (Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції вул.Зигіна,1 м.Полтава каб. 416) .

Електронна пошта: juristpoltava@meteo.gov.ua

Письмово: засобами поштового зв᾽язку для кореспонденції Полтавського ЦГМ (для Уповноваженої особи) вул.Зигіна, 1, м.Полтава, 36014.

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції — юрисконсульт ІІ кат. Дар’я УСЕНКО.

Надану Вами інформацію буде розглянуто, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Інформацію буде використано, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Ваша контактна інформація може бути розголошена лише за Вашою згодою, крім випадків, встановлених законом.

Суб’єктам декларування.

Необхідно у встановлений Закон термін подати декларацію: https://portal.nazk.gov.ua/login

Під час заповнення декларацій важливо враховувати зміни, пов’язані із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства. Так, на сайті Національного агенства розміщені: роз’яснення щодо подання декларацій; загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; а також відображені всі зміни в законодавстві, що стосуються декларування і є актуальними для суб’єктів.

Окремо слід звернути увагу на розділ «Технічна допомога».

Технічна допомога по роботі «Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та «Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»  +38(044)200-06-94 ; електронна пошта: support@nazk.gov.ua

Графік роботи технічної допомоги: понеділок – п’ятниця : з 9.00 до 18.00.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Полтавського ЦГМ.

Ефективність роботи із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог і обмежень антикорупційного законодавства щодо спільної роботи близьких осіб має забезпечуватися об’єднанням зусиль керівників усіх рівнів, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У Полтавському ЦГМ здійснюється організація роботи з цього напряму діяльності і передбачає комплекс правових, організаційних та інформаційно-просвітницьких заходів. Уповноважена особа систематично проводить лекції та консультації з питань вивчення положень антикорупційного законодавства, зокрема в частині попередження та врегулювання випадків можливого виникнення конфлікту інтересів.

Реєстр ризиків — Діяльність із запобігання та виявлення корупції