Відділ гідрології

У відділі гідрології працює  5 інженерно-технічних працівників та 17 гідрометеоспостерігачів.

Відділ гідрології забезпечує:

— Проведення систематичних спостережень за рівнями, температурою води (спостереження проводяться о 8 і 20 годині щоденно,а у період значних паводків спостереження ведуться через 4 години) на 17  гідрологічних постах;

— Проведення метеорологічних спостережень (за температурою повітря, опадами, за настанням небезпечних та стихійних метеорологічних явищ);

— Вимірювання витрат води на 16 гідрологічних постах (3-4 витрати на місяць);

— Відбір проб на мутність води та вимірювання витрат завислих наносів (на 2 постах);- у зимовий період здійснюються спостереження за висотою снігового покриву на (щоденно о 8 год.);

— Проведення польових маршрутних снігозйомок з визначенням висоти і щільності  снігу  на 10 постах ( по пентадах на 11 маршрутах);

— Вимірювання товщини льоду на річках (16 постів, спостереження по пентадах);

— Відбір проб води на хіманаліз;

— Проведення аналізу небезпечних стихійних гідрологічних явищ, участь у обстеженні територій, що зазнали їх впливу. Доведення до споживачів оперативної інформації про загрозу виникнення небезпечних та стихійних гідрологічних явищ, про екстремально високе забруднення природного середовищ;

— Обробку, аналіз отриманих даних гідрометеорологічних спостережень, складання гідрологічного щорічника (ЩДС) по річках басейну р. Дніпро (лівобережні притоки Середнього Дніпра);

— Здійснення державного гідроморфологічного моніторингу масивів поверхневих вод.