Адміністрація

1. Загальні положення

1.1. Полтавський обласний центр з гідрометеорології (далі – ЦГМ) є неприбутковою організацією, що належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та безпосередньо підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – УкрГМЦ).

1.2. ЦГМ у межах повноважень бере участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності.

1.3. У своїй діяльності ЦГМ керується Конституцією України, Законом України «Про гідрометеорологічну діяльність», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами ДСНС, Положенням про Український гідрометеорологічний центр, наказами та дорученнями УкрГМЦ, чинними нормативно-технічними документами та цим Положенням.

1.4. ЦГМ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банках України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.5. ЦГМ має право укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Основні завдання ЦГМ

2.1. Забезпечення проведення гідрометеорологічних спостережень і базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, оброблення, узагальнення матеріалів спостережень, проведення гідроморфологічного моніторингу.

2.2. Забезпечення прогнозування погоди, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їх врожайності, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.

2.3. Забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, суб’єктів галузей економіки, населення, інших споживачів інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами та попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування.

2.4. Забезпечення впровадження та функціонування системи управління якістю метеорологічного обслуговування цивільної авіації відповідно до діючих національних стандартів України з питань управління якістю.

2.5. Забезпечення метеорологічного обслуговування цивільної авіації.

2.6. Дотримання вимог і виконання рекомендацій міжнародних організацій, у т.ч. Всесвітньої метеорологічної організації, Міжнародної організації цивільної авіації стосовно здійснення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування гідрометеорологічних умов.

3. Функції ЦГМ

3.1. Забезпечує проведення систематичних спостережень:

приземних метеорологічних, геліогеофізичних, метеорологічних, метеорологічних авіаційних, агрометеорологічних, гідрологічних, спеціалізованих гідрометеорологічних;

за станом забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів на мережі спостережень.

Проводить гідроморфологічний моніторинг.

3.2. Здійснює збір, оброблення та доведення даних спостережень до гідрометеорологічних організацій згідно з планами діяльності.

3.3. Забезпечує аналіз та узагальнення даних спостережень, здійснює підготовку матеріалів для їх зберігання і використання в галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень (далі – ГДА МГС) та в ЦГМ, занесення інформації на електронні носії та їх автоматизоване оброблення.

3.4. Складає та доводить до споживачів метеорологічні, авіаметеорологічні, агрометеорологічні прогнози, попередження та оперативні інформації про загрозу виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, різку зміну погоди, поширення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, забезпечує доведення до споживачів гідрометеорологічних прогнозів і попереджень, у т.ч. одержаних від УкрГМЦ та інших прогностичних гідрометеорологічних організацій і підприємств.

3.5. Проводить аналіз небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, бере участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу.

3.6. Забезпечує місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти галузей економіки, населення (через засоби масової інформації), Збройні Сили України, інших споживачів гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами та попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища.

3.7. Здійснює у визначеному законодавством порядку на платній основі гідрометеорологічне обслуговування підприємств, установ і організацій промисловості, енергетики, агропромислового комплексу, будівництва, комунального та водного господарства, транспорту, цивільної авіації, мореплавства та інших споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форм власності, надає інші платні послуги.

3.8. Здійснює метеорологічне обслуговування цивільної авіації відповідно до вимог чинних в Україні нормативно-правових документів:

експлуатантів, членів льотних екіпажів;

на етапі планування польотів;

на аеродромі Полтава;

зльотів, посадок повітряних суден на аеродромі Полтава;

аеропортових служб;

передпольотне інформаційне обслуговування екіпажів;

пошуково-рятувальних сил.